TP. HCM: Hình ảnh Lễ tốt nghiệp Cao – Trung cấp giảng sư khóa VIII (2015-2018) và khai giảng Khóa X (2019-2022)

Phật sự Online xin chia sẻ album ảnh Lễ tốt nghiệp Cao – Trung cấp giảng sư khóa VIII (2015-2018) và khai giảng Khóa X (2019-2022) đến chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử:

Ban Biên tập sẽ tiếp tục cập nhật hình ảnh của buổi lễ…