Hình ảnh Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM

Ban Biên Tập Phật sự Online xin chia sẻ một số hình ảnh Hội thảo Khoa học kỷ niệm 35 năm thành lập Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM  đến chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử và quý Đại biểu tham dự Hội thảo:

Lễ Họp mặt hội cựu Sinh Viên:

Lễ khai mạc Hội thảo:

   

Lễ bế mạc Hội thảo:

Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập HVPGVN tại TP.HCM:

Đăng Huy