Hình ảnh: Lễ khai mạc Hội thảo Hoằng pháp và tập huấn Hoằng pháp viên Phật tử năm 2019

Ban Biên Tập Phật sự Online, Phân ban Truyền thông Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Ban TTTT PG tỉnh Lâm Đồng xin chia sẻ một số hình ảnh tại Hội thảo Hoằng pháp và tập huấn Hoằng pháp viên Phật tử năm 2019 tại tỉnh Lâm Đồng đến chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử và quý Đại biểu.

Công tác chuẩn bị:

Cung đón Chư Tôn đức quang lâm tham dự Hội thảo:

Lễ Khai mạc Hội thảo:

 

Ban Biên tập sẽ tiếp tục cập nhật…