Hình ảnh Đại lễ tưởng niệm và Hội thảo khoa học kỷ niệm 906 năm Ni sư Diệu Nhân viên tịch

Ban Biên tập xin chia sẻ một số hình ảnh của Đại lễ đến chư Tôn đức và quý Phật tử, do nhóm Phóng viên Phật sự Online: Diệu Tường, Hạnh Bích (Thập Bát Công), Phúc Thịnh thực hiện:

 

Hình ảnh Hội thảo chiều nay, 26/10: