Category Archives: Thư viện ảnh

Thư viện ảnh Hội nghị Ban Thường trực HĐTSvà hội nghị Tổng kết năm 2018

Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Sáng nay ngày 08/01/2019 tại văn phòng 2 Trung ương Giáo hội (Thiền viện Quảng Đức Q. 3. TP. HCM) Trung ương Giáo hội tổ chức Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, dưới sự chủ tọa của HT. Thích Thiện Nhơn Chủ tịch […]