Category Archives: Lễ tốt nghiệp

Hình ảnh Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM

Ban Biên Tập Phật sự Online xin chia sẻ một số hình ảnh Hội thảo Khoa học kỷ niệm 35 năm thành lập Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM  đến chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử và quý Đại biểu tham dự Hội thảo: Lễ Họp mặt hội cựu Sinh Viên: Lễ […]

TP. HCM: Hình ảnh Lễ tốt nghiệp Cao – Trung cấp giảng sư khóa VIII (2015-2018) và khai giảng Khóa X (2019-2022)

Phật sự Online xin chia sẻ album ảnh Lễ tốt nghiệp Cao – Trung cấp giảng sư khóa VIII (2015-2018) và khai giảng Khóa X (2019-2022) đến chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử: Ban Biên tập sẽ tiếp tục cập nhật hình ảnh của buổi lễ…